اگر ستم رسد از دوست هم به دوست گریز

هوا تاریک است ولی افق کم کم به سپیدی می گراید ،نسیم هر لحظه تورا نوازش می کند و تو کم کم با چشم هایت می بینی که چگونه امید می شکفد ،تو با چشم هایت خواهی دید که چگونه سپیده ی صبح آسمان را می شکافد و شبنم شوق روی گونه هایت می نشیند ،وعشق دوباره آفریده می شود ،اینجا انگار می شود مرکز عالم هستی ،وقتی که تو امیدوار می شوی ،وقتی دوباره لبخند می زنی

دردهایم فراموش می شود ،وقتی دستم را فشار می دهی ،گرمای محبتت سرمای رخنه کرده در استخوانم را بیرون می کند ،وقتی به یاد می آورم که هنوز هستی ،آه که وقتی تو هستی چقدر آرام می شوم ،یادت می آید شبی را که در مقابلت با تمام احساسم ،با تمام وجودم بر خاک افتادم ؟یادت می آید که مرا لبالب لبریز کردی از حس زیبای اجابت شدن ؟من هنوز هم منتظرش هستم !!هنوز هم

آن قدر برایت می نویسم که دوباره صبح شود ،آن قدر برایت می نویسم که پیایی ،آن قدر که دیگر تو را حتی لحظه ای از یاد نبرم

باز هم می نویسم ،همان لحظه که حضورم غنی شود از حس لطیف با تو بودن

رب اشرح لی صدری و یسّر لی امری

 

/ 11 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دورود

سلااام این عکس جدیدت منو کشته!! متن هایی که می نویسی که جای خود دارد!!

بیتا

[لبخند][گل]

مهسا ماندگاریان

منظورتون از این جمله "نسیم هر لحظه تورا نوازش می کند" این بود که نسیم انقدر بزرگ شده که لگد می زنه ؟! [چشمک] آخرش کوچولوتون دختر شد یا پسر ؟ حداقل امیدوارتر از چند پست قبلی به نظر می آی .[لبخند] عکس این بچه ه بیسته . خیلی با مزه هست . چه جوری رو پس کله بلند شده ! [بغل]

آشنايي با يك معلول قطع نخاع

سلام پيچيده، ميپيچوني پيچيده شده ات شديم بسه رفيق هم رفيق هاي ته خط سر خطي ها مرام ندارن همونا هستن كه آب جوب را پر زباله ميكنن بي فكر به اينكه ته خط بچه اي پا كرده تو جوب اين آخرين اخطاره اگه تا سه روزه ديگه كتاب هات را ازم گرفتي كه هيچ اگه باز من را پيچوندي و سر كارم گذاشتي و وجدانم را گزوندي اون وقت خودم گردنت را خرد ميكنم

دورود

سلام عکس خیلی قشنگه منظورم این بود که خیلی با نمکه[لبخند]

سید امین احمدی پور

آها از اون جهت گفتی ؟ مهرداد من یادم می آد که چند دفعه بهت گفتم که کتاب ها مال خودت باشه !! دورود جون یه سر ایمیلتو بچک که برات کلی چیز میز گذاشتم !1 خدا دئاره پوست سرمو می کنه بابت حراست نگران نباش فعلا ازش خبری نشده مشکل همون هم سنگری های .... خانوم ماندگاریان هنوز معلوم نیست نی نی چیه

سید امین احمدی پور

آها از اون جهت گفتی ؟ مهرداد من یادم می آد که چند دفعه بهت گفتم که کتاب ها مال خودت باشه !! دورود جون یه سر ایمیلتو بچک که برات کلی چیز میز گذاشتم !1 خدا دئاره پوست سرمو می کنه بابت حراست نگران نباش فعلا ازش خبری نشده مشکل همون هم سنگری های .... خانوم ماندگاریان هنوز معلوم نیست نی نی چیه

سید امین احمدی پور

آها از اون جهت گفتی ؟ مهرداد من یادم می آد که چند دفعه بهت گفتم که کتاب ها مال خودت باشه !! دورود جون یه سر ایمیلتو بچک که برات کلی چیز میز گذاشتم !1 خدا دئاره پوست سرمو می کنه بابت حراست نگران نباش فعلا ازش خبری نشده مشکل همون هم سنگری های .... خانوم ماندگاریان هنوز معلوم نیست نی نی چیه

سید امین احمدی پور

آها از اون جهت گفتی ؟ مهرداد من یادم می آد که چند دفعه بهت گفتم که کتاب ها مال خودت باشه !! دورود جون یه سر ایمیلتو بچک که برات کلی چیز میز گذاشتم !1 خدا دئاره پوست سرمو می کنه بابت حراست نگران نباش فعلا ازش خبری نشده مشکل همون هم سنگری های .... خانوم ماندگاریان هنوز معلوم نیست نی نی چیه

شاپرك

چه عاشقانه لمس کردم این عشق رو با تمام وجودم